Vårt utvalg - Hva er kaffe - Historie - Oppskrifter

Kaffens Historie

Første sikre kjennskap til kaffeplanten er først i det 9.århundre.Da kjent som en medisinsk plante benyttet i Arabia.Skriften forteller at arabere dro til Etiopia for ”lenge, lenge siden” og det antas at de brakte kaffeplanten fra Etiopia til den arabiske halvøy rundt 500-tallet. Vi vet at kaffe ble kultivert i Yemen på 1400-tallet, mulig tidligere. Araberne kultiverte kaffen til det den er i dag, og hadde monopol på kaffeproduksjon helt fram til 1600-tallet. Det var meget streng kontroll fra Arabisk side, ved at det var forbudt å bringe ut kaffefrø fra landet. Handelsmenn fra Venezia var de første som brakte med seg kaffe til Europa i 1615. I begynnelsen trodde man at kaffe hadde en medisinsk effekt, og ble solgt som dette. Det første kaffehuset ble åpnet i Venezia i 1638. Det mest kjente kaffehuste, Cafè Florian på Piazza San Marco, åpnet i 1720 og eksisterer den dag i dag.

Kaffen kommer til Norge

- I 1674 brakte en kjøpmann kaffe med til Kristiania.
  Slo ikke til som drikk før på 1800-tallet.
- I 1769 åpnet London Skienk - den første kafeen i Norge.
- I 1842 kom forbudet mot hjemmebrenning i Norge.
  Dette var nok en av de viktigste årsakene til at kaffedrikking ble
  populært i årene som fulgte.
- I 1854 ankom den første seilskuten med kaffe fra Brasil til Norge.
- Få land konsumerer så mye kaffe som Norge - med 11 kg i gjennomsnitt i året.

Kaffe som global handelsvare

Viktigheten av kaffe i dagens verdensøkonomi kan ikke verdsettes for høyt. Kaffe er et av de viktigste og mest verdifulle primærprodukter i verdenshandelen. Kaffe er verdens nest største handelsvare etter olje og gass. Kaffens kultivering, prosessering, handel, transport og markedsføring gir arbeidsplasser for millioner av mennesker. For mange utviklingsland er kaffe den viktigste og den mest kritiske handelsvare for deres økonomi og politikk.